Podziękowania dla Wójt i Radnych Gminy Kołbaskowo

16 października 2018

15 października br. w Kołbaskowie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Kołbaskowo, na której podjęto m.in.: uchwały  w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029 za I półrocze 2018” oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2018r.

Poniedziałkowa  sesja była ostatnią Rady Gminy Kołbaskowo w mijającej kadencji 2014-2018. Z tej okazji przedstawiciele Zarządu  oraz Rady Powiatu w Policach wręczając okolicznościowe grawertony złożyli wyrazy uznania i podziękowania Małgorzacie Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo oraz Zbigniewowi Szczuplakowi Przewodniczącemu Rady Gminy Kołbaskowo, a także  Radnym za współpracę  z Powiatem Polickim.

  • Składamy wszystkim Radnym Rady Gminy Kołbaskowo wyrazy uznania za zaangażowanie i pracę  poświęconą na rzecz przedsięwzięć służących lokalnej społeczności. Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym - mówił Cezary Arciszewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.

Mijająca kadencja była dla Powiatu Polickiego jak i Gminy Kołbaskowo okresem intensywnej współpracy, dzięki której możliwa stała się realizacja wielu inicjatyw, jak choćby zabezpieczenia przejazdu w Warzymicach czy utworzenie posterunku Policji w Kołbaskowie. Nie sposób pominąć też wspólnych działań na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

  • Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo, za otwartość, niezawodną pomoc i współpracę  w dotychczasowych działaniach oraz podejmowanie rozmów,  niekiedy  w bardzo trudnych tematach - mówił Andrzej Bednarek Starosta Policki.

W tym szczególnym dniu również przedstawiciele Gminy Kołbaskowo, składając na ręce Starosty Polickiego dyplom, podkreślili znaczenie współpracy samorządów na rzecz lokalnego rozwoju, wyrażając tym samym uznanie i podziękowanie dla Powiatu Polickiego.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email