Podsumowanie pracy Policji

25 stycznia 2017

24 stycznia w auli Komendy Powiatowej Policji w Policach odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Jacka Cegieły. Na spotkaniu podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2017.

W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła. Policką jednostkę reprezentowali: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Mariusz Bajor, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Andrzej Misiurka oraz kadra kierownicza.

Komendant Powiatowy Policji w Policach omówił pracę pionu kryminalnego i prewencyjnego za rok 2016, złożył podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom Policji za dotychczasową pracę i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych m.in. Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Burmistrz Gminy Police Władysław Diakun, Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego Szczecin Zachód Magdalena Skowrońska a także przedstawiciele NSZZP Policjantów i Pracowników Cywilnych.

Oprócz podania wyników w liczbach zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, sprawców innych przestępstw, osób poszukiwanych listami gończymi wspomniano także o niewymiernym czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne.

Policjanci prewencji i ruchu drogowego polickiej jednostki przez cały rok prowadzili szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu. Spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, spotkania środowiskowe z mieszkańcami, konsultacje społeczne oraz debaty, których łącznie było ponad 500 - to stałe elementy pracy funkcjonariuszy w zakresie profilaktyki.

Praca polickich policjantów została pozytywnie oceniona również przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym rok mł. insp. Jacek Cegieła podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i pracę na dobrym poziomie oraz przedstawił kierunki i priorytety pracy na rok obecny.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Policach

Drukuj Drukuj Email Email