Podpisano umowę z wykonawcą na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej

17 października 2022

Moment podpisania umowy z wykonawcą na uprzątnięcie niewłaściwie składowanych odpadów

W poniedziałek 17 października podpisano umowę z wykonawcą na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej.

W wydarzeniu oprócz Zarządu Powiatu w Policach: Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, wzięli udział Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Zastępca Burmistrza Polic Maciej Greinert, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski, Skarbnik Powiatu Polickiego Joanna Wawrzycka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach mł. bryg. Piotr Maciejczyk, przedstawiciele Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., przedstawiciel firmy BFK Polska Sp. z o.o., Radni Rady Powiatu w Policach oraz naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Policach.

Po przywitaniu uczestników przez Starostę Polickiego Andrzeja Bednarka, przypominano historię podejmowanych działań dotyczących usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów.

Ten problem zaczął się w 2009 roku. Mimo dwukrotnych sprzeciwów Gminy Police, ówczesny Zarząd Powiatu w Policach podpisał umowy dzierżawy i na odzyskiwanie odpadów. Zostaliśmy z górą śmieci i bez szans na windykację. Przez kolejne lata nie można było rozwiązać tego problemu - mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W 2015 roku Zarząd Powiatu w Policach stworzył zespół roboczy składający się z przedstawicieli Powiatu Polickiego i Gminy Police.

W 2018 roku rozpoczęliśmy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 2021 roku podpisaliśmy umowę na kwotę 15 milionów 300 tysięcy złotych i pojawiła się realna szansa by rozwiązać ten problem. Niestety trzy kolejne rozstrzygnięcia przetargów nie przyniosły rezultatów. Następnie podpisaliśmy aneks do umowy na kolejne 10 milionów złotych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 25 milionów 300 tysięcy złotych - dodał Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Wykonawcą inwestycji została firma BFK Polska sp. z o.o.

Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy wysortowania z ogólnej masy odpadów surowców wtórnych, w celu ich odzysku lub recyklingu. Drugi etap polegać będzie na przetworzeniu pozostałej masy odpadów zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane na kruszywa przydatne do wykorzystania w celu rekultywacji terenów zdegradowanych i na podbudowy drogowe.

Bezpośrednim celem projektu jest osiągnięcie stanu, który nie będzie zagrażał człowiekowi i środowisku, poprzez usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Policach przy ul. Kamiennej oraz przywrócenie wartości użytkowych zanieczyszczonego terenu i nadanie mu nowych funkcji związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej poprzez powstanie terenu zielonego w mieście Police - mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Całkowity koszt przedsięwzięcia po podpisaniu aneksu do umowy wyniesie 29 milionów 765 tysięcy 566 zł i 89 groszy, z czego koszty kwalifikowalne to 29 milionów 764 tysiące 705 zł i 89 groszy. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych.

To kolejne zadanie w Powiecie Polickim, które uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej dofinansowania na poprawę jakości życia otrzymali Gmina Police, Gmina Dobra, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Policach, a także Powiat Policki na inne zadanie - mówił Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Realizacja projektu pn. "usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej" ma się zakończyć do 31 grudnia 2023 r.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email