Podpisano umowę na realizację robót publicznych w Gminie Police na łączną kwotę 240 000 zł

8 września 2023

Zarząd Powiatu z Burmistrzem Polic i Dyrektorem Urzędu Pracy

W czwartek 7 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach podpisano umowę, dzięki której kolejne 10 osób bezrobotnych podejmie zatrudnienie w ramach robót publicznych organizowanych przez Gminę Police i jej jednostki organizacyjne. Wartość umowy wynosi 240 tysięcy złotych.

Umowę podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Burmistrz Polic Władysław Diakun w obecności Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pawła Wieczorkowskiego.

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy oraz organizacje pozarządowe. Organizator robót publicznych, który zatrudni na umowę o pracę skierowanych bezrobotnych na okres do 6 miesięcy, otrzyma częściowy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

W 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Policach przeznaczył na realizację robót publicznych kwotę z Funduszu Pracy w wysokości 1 mln 250 000 zł. Dzięki temu uda się objąć wsparciem ponad 60 osób bezrobotnych.

We wrześniu br. podpisano umowy z następującymi samorządami:

  • Gmina Police - umowa z dnia 7.09.2023 r. na kwotę 240 000 zł, zatrudnienie dla 10 osób bezrobotnych;
  • Gmina Kołbaskowo – umowa z dnia 06.09.2023 r. na kwotę 96 000 zł, zatrudnienie dla 4 osób bezrobotnych;
  • Gmina Nowe Warpno – umowa z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 48 000 zł, zatrudnienie dla 2 osób bezrobotnych;
  • Gmina Dobra umowa z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 24 000 zł, zatrudnienie dla 1 osoby bezrobotnej.

Roboty publiczne wnoszą bardzo duży wkład we wsparcie samorządów z korzyścią dla osób poszukujących pracy, które mają szansę uzyskać trwałe zatrudnienie po okresie objętym refundacją z urzędu pracy.

Tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email