Podpisano umowę na realizację projektu „Przystanek Police”

22 czerwca 2022

Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska, Dyrektor PCPR w Policach Beata Karlińska i Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz podpisują umowę

We wtorek 21 czerwca w Operze na Zamku w Szczecinie podpisano umowę na realizację projektu "Przystanek Police".

Umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem podpisały Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska, w obecności Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej.

Projekt "Przystanek Police" będzie realizowany do 31 stycznia 2023 roku. 

Głównym celem projektu będzie interwencyjna i kompleksowa pomoc dla 120 uchodźców z Ukrainy, w tym dzieci, mająca na celu zwiększenie ich aktywności społecznej w Polsce poprzez:

  • zdiagnozowanie ich potrzeb,
  • wsparcie asystenta integracji, psychologa, prawnika oraz doradcę zawodowego,
  • naukę języka polskiego,
  • inne działania wg zdiagnozowanych potrzeb.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Maksymalna wartość projektu wynosi 795 000 złotych i w 100% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email