PITON – Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych

25 marca 2021

Logotyp Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiat Policki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Okres realizacji projektu od: 2021-02-01 do: 2023-01-31

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywizacji społeczno- zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.

Głównym elementem projektu są usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu polickiego.

Usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi, zwane usługami door to door, realizowane w ramach projektu skierowane są do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności czyli takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące).

Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, ale mające widoczne trudności w przemieszczaniu się i korzystające ze wózków inwalidzkich, kul lub balkoników, które są osobami pełnoletnimi. Usługi transportowe są realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoba z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności może skorzystać z usługi transportowej razem z osobą towarzysząca. Usługi realizowane w ramach projektu są dostępne 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00- 22.00, a w wyjątkowych przypadkach ( np. dojazd do /z pociągu, przyjazd z teatru) w godzinach nocnych. Usługi będą mogły być realizowane regularnie ( np. codzienny dojazd z/do pracy) oraz jednorazowo ( np. dojazd do urzędu). Przejazdy będą realizowane na terenie powiatu polickiego i Miasta Szczecin.

Zamawianie przejazdu:

  • telefonicznie na numer 607 - 033 – 840 lub 91 42 40 700 (w godzinach 7:30-15:00);
  • mailowo na adres: sekretariat@pcpr.police.pl ;
  • poprzez formularz zamówienia usługi;
  • możliwość zamówienia usługi osobiście w siedzibie PCPR (Police ul. Szkolna 2).

Logotyp Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja RozwójFlaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogotyp Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email