I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

13 września 2016

8 września w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się 1. Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. Rada liczy 20 członków – przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Rady Powiatu w Policach i Zarządu Powiatu w Policach.

Posiedzenie rozpoczął oraz przywitał obecnych na posiedzeniu członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W dalszej kolejności Starosta Policki wraz z Członkiem Zarządu Powiatu w Policach – Beatą Chmielewską oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach – Edytą Rudecką, wręczyli powołanym członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach symboliczne akty powołania.

Następnie Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach przedstawiła członkom rady organizację oraz tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Na posiedzeniu członkowie rady podjęli niezwykle istotne decyzje wybierając Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącym został Ryszard Rogoziński – przedstawiciel Polickiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Policach, natomiast Wiceprzewodniczącym Jan Głowacki – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn w Mierzynie.

Oprócz części organizacyjnej była też część merytoryczna, podczas której Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach po raz pierwszy wyraziła opinię dotyczącą poddanego konsultacjom projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach. Rada wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Na 15 września 2016 r. zaplanowano drugie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, na którym m.in. zostaną poddane pod konsultacje dwa kolejne projekty uchwał Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2017 r. za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

Fotogaleria

Tekst: Daria Dudek/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email