Partnerstwo i współpraca gwarantem rozwoju

19 lipca 2019

W lipcu rozpoczęły się dwie inwestycje drogowe na terenie Powiatu Polickiego. Realizowane są dzięki współpracy z samorządami i instytucjami.

  • 11 lipca rozpoczęła się inwestycja drogowa w Mierzynie. Przebudowywana jest ulica Długa. To drugi etap prac prowadzonych w tym miejscu. 

Wartość inwestycji wynosi 9 155 350,67 zł.

Przebudowa odcinka ul. Długiej w Mierzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - ETAP II: na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami jest współfinansowana przez Gminę Dobra w wysokości 3 282 000 zł oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 669 249,94 zł. Powiat Policki przekazał na tę inwestycję 2 204 100,73 zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma EUROVIA POLSKA S.A., z którą 28 czerwca br. została zawarta stosowna umowa. Termin realizacji zadania ustalono do 31 grudnia 2019 r. 

Inwestorem wiodącym jest Powiat Policki.

  • 19 lipca rozpoczęła się się przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin. Mowa o tak zwanym odcinku "leśnym" od wiaduktu przy ulicy Asfaltowej w Policach do początku Przęsocina. W pierwszym etapie prac ruch wahadłowy został wprowadzony od strony Przęsocina.

Inwestycja jest realizowana przez firmę STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 8 455 849,75 zł. Zgodnie z zawartą umową prace mają się zakończyć do dnia 31 grudnia 2019 r. Inwestycja jest w całości finansowana przez Gminę Miasto Szczecin.

Inwestorem wiodącym jest Powiat Policki.

Przebudowa drogi jest realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email