Oświadczenie ws. zamknięcia drogi na odcinku Stobno-Będargowo

8 listopada 2017

Odnosząc się do zapytań w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Stobno – Będargowo, informuję co następuje.

Rzeczywiście stan techniczny drogi powiatowej w ciągu ostatnich kilku tygodni uległ dramatycznemu pogorszeniu, a zarządca drogi jest świadomy stanu technicznego tego odcinka. Powodem takiego stanu rzeczy jest ogromna ilość wód opadowych napływająca z terenów przyległych do pasa drogowego, które powodują degradację nawierzchni jezdni. Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych nie przyniesie oczekiwanych rezultatów z uwagi na brak możliwości zachowania wymogów technologicznych.

Stan techniczny omawianego odcinka drogi był przedmiotem dyskusji podczas obrad sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 27 października 2017 r. Podczas sesji poinformowałem, że z uwagi na brak możliwości utrzymania w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie, w szczególności w okresie zimowym, podjęto decyzję o wyłączeniu z użytkowania drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Stobno do skrzyżowania z drogą gminną nr 195002Z / 195003Z. W tym celu zlecono opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wytyczającej objazdy. Jednakże po kontroli stanu technicznego drogi wykonanego przez pracowników urzędu w dniu 6 listopada 2017 r. podjęto decyzję o natychmiastowym wyłączeniu wskazanego odcinka drogi z użytkowania. Jest to związane w szczególności ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwymi do wystąpienia przymrozkami. Stosowne zapory oraz znaki drogowe zostały ustawione w dniu 07.11.2017 r. ok. godz. 13.00. W najbliższych dniach oznakowanie to zostanie uzupełnione o oznaczenie objazdów.

Jednocześnie zapewniam, że podjęto kroki w celu naprawy systemów melioracyjnych na wskazanym odcinku drogi oraz terenach przyległych, jednak jest to proces, który wymaga czasu. Budowa urządzeń odwadniających wymaga uzyskania stosownych pozwoleń wodno-prawnych. W projekcie budżecie Powiatu Polickiego na 2018 r. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zaplanował kwotę na budowę systemu odwodnienia tego odcinka drogi, jednak do czasu uzyskania wszelkich pozwoleń koniecznym jest wyłączenie wskazanego odcinka drogi z użytkowania.

Za wszelkie utrudnienia przepraszam.

Starosta Policki
Andrzej Bednarek

Drukuj Drukuj Email Email