Organizacje pozarządowe – przypomnienie o obowiązku wyboru nowych władz.

13 lipca 2023

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV-2, organizacje pozarządowe, których kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upłynęła w okresie obowiązywania stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego lub upływa do 30 dni po odwołaniu danego stanu, i które na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach nie przeprowadziły wyborów tychże władz, zobowiązane są do dokonania ich wyboru na nową kadencję do dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wszelkie ewentualne pytania związane z niniejszym obowiązkiem oraz szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 21 lub 22) oraz kontaktując się telefonicznie z ww. wydziałem pod nr telefonu 91 43 28 143 lub 91 43 28 116.

Drukuj Drukuj Email Email