Opieka zdrowotna dla cudzoziemców przebywających w Polsce

17 listopada 2022

CIC kolorowe logo

PUBLICZNA I PRYWATNA OPIEKA ZDROWOTNA:

W Polsce można korzystać z opieki zdrowotnej:

 • publicznej (bezpłatnej)
 • prywatnej (płatnej)

Publiczna opieka zdrowotna: uprawnione do niej są osoby zamieszkujące/ przebywające na terytorium Polski oraz posiadające ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prywatna opieka zdrowotna: uprawniony do niej jest każdy, kto opłaci usługę, np. konsultację lekarską, badanie itp. Na rynku jest bardzo dużo prywatnych gabinetów lekarskich i przychodni. Najłatwiej znaleźć je w internecie po wpisaniu odpowiedniej frazy. Dobrze funkcjonuje również strona  znany lekarz, na której można bezpośrednio zamówić wizytę u lekarza danej specjalności.

Kategoria osób posiadających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce:

 1.  osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej (tzw. umowa zlecenie).
 2. współmałżonek osoby zatrudnionej - jednak należy wiedzieć, że ubezpieczenie męża/żony nie jest wykonywane automatycznie. Akces ubezpieczenia współmałżonka należy zgłosić swojemu pracodawcy. W sytuacji podjęcia zatrudnienia przez współmałżonka trzeba zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy, aby nie miała miejsca sytuacja dublowania składek ubezpieczeniowych.
 3. dzieci osoby zatrudnionej - prawo do ubezpieczenia przy rodzicu ma każde dziecko do 18 roku życia, a także osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, pod warunkiem że osoba taka się uczy. Ważne jest aby pamiętać, że chęć ubezpieczenia dziecka powyżej 18 roku życia należy zgłosić do pracodawcy.

Co zapewnia ubezpieczenia zdrowotne:

 • dostęp do “lekarza rodzinnego”. Aby uzyskać takowy dostęp należy udać się do wybranej przez siebie przychodni zdrowia. Tam zostanie wydany kwestionariusz/deklaracja wyboru lekarza “rodzinnego” (podstawowej opieki zdrowotnej), a także pielęgniarki środowiskowej oraz dla kobiet można zadeklarować wybór położnej środowiskowej;
 • dofinansowania do leków (recept na leki refundowane);
 • zapewnienie dostępu do wszelkich badań diagnostycznych (na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania);
 • prawo do skorzystania z wizyt u lekarzy specjalistów (na podstawie skierowania wystawionego przez lekarze podstawowej opieki zdrowotnej);
 • możliwość skorzystania z opieki nocnej i świątecznej;
 • możliwość skorzystania z opieki szpitalnej (w tym także ze szpitalnego oddziału ratunkowego - tzw. SOR);

UWAGA!

 1. pewna grupa pacjentów ma prawo do korzystania z bezpłatnego leczenia bez skierowania i są to następujące osoby: osoby zakażone wirusem HIV, chorzy na gruźlicę, osoby uzależnione od alkoholu i/lub środków odurzających, a także środków psychotropowych - tu szczególnie w zakresie leczenia i terapii uzależnień.
 2. w sytuacji zagrożenia życia dziecka należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe wykonując połączenie telefoniczne pod numerem 112.
 3. należy wiedzieć, że każde dziecko, które przebywa w Polsce podlega obowiązkowi szczepień ochronnych. Nie wpływa na to fakt czy dziecko posiada ubezpieczenie czy nie, gdyż wszystkie szczepienia dla dzieci są bezpłatne.

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY:

 • obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku, którym została nadany numer PESEL, mają uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 • należy pamiętać, że obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP na mocy ustawy specjalnej, który podczas osiemnastomiesięcznego pobytu w Polsce wyjedzie na okres powyżej 30 dni automatycznie traci prawo do świadczeń zdrowotnych wynikających z ww. ustawy.

PRZYDATNE LINKI:

REGULACJE PRAWNE:

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla cudzoziemców w Polsce jest regulowany przez następujące akty prawne:

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ПОЛЬЩІ 254 kB (pdf)

HEALTH CARE FOR FOREIGNERS RESIDING IN POLAND 191 kB (pdf)

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email