Około 15 lipca rozpocznie się przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin. Będzie ruch wahadłowy

11 lipca 2019

Około 15 lipca rozpocznie się przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin. W pierwszym etapie prac ruch wahadłowy zostanie wprowadzony w dwóch miejscach.

Mowa o tak zwanym odcinku "leśnym" od wiaduktu przy ulicy Asfaltowej w Policach do początku Przęsocina.

  • Będziemy mieli podwójne ograniczenie, dlatego już dziś prosimy tych, którzy muszą tę drogę przemierzać, żeby do Polic alternatywnie jechać od strony Głębokiego, bądź ul. Nadbrzeżną w Policach - mówi Starosta Policki Andrzej Bednarek

Ruch wahadłowy będzie utrzymany w dwóch miejscach:

  • od wiaduktu w stronę Szczecina
  • od Przęsocina w stronę Polic.

Inwestycja jest realizowana przez firmę STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 8 455 849,75 zł. Zgodnie z zawartą umową prace mają się zakończyć do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Inwestorem wiodącym jest Powiat Policki.

Przebudowa drogi jest realizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność obszarów inwestycyjnych i ośrodków rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładów Chemicznych w Policach oraz tzw. Miasteczka Rzemieślniczego oraz zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Planowanym efektem będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zwiększenie dostępności komunikacyjnej obu ośrodków miejskich (Polic i Szczecina) dla ich mieszkańców oraz polepszenie płynności ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, co ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na środowisko naturalne. 

Wartość całego projektu wynosi 20.886.447,40 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.000.000,00 zł.

Cała przebudowa obejmie odcinek długości 4,04 km.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email