Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 23 marca 2020 r.

24 marca 2020

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Nr 27/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie  i przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 16 marca 2020 r. 

Ograniczenie to polega na wykonywaniu zadań publicznych w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

Ograniczenie to nie dotyczy zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli w ich indywidualnych pilnych sprawach, a także w pozostałych terminowanych sprawach, z umówioną lub uzgodnioną wcześniej osobistą wizytą, przy czym w przypadku spraw wymagających wniesienia opłat będą one przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Ograniczenie to polega także na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg urzędu w Przecławiu.

W okresie ww. ograniczenia pośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Drukuj Drukuj Email Email