Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Dziennego Domu Senior WIGOR

11 kwietnia 2016

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Policach ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior WIGOR w Policach.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (pok. nr 21 lub 22) Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8 72-010 Police

w terminie do dnia 21 kwietnia 2016 r., w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem konkursu „Dzienny Dom Senior-WIGOR w Policach”, opatrzonych pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).

Ogłoszenie konkursu

Drukuj Drukuj Email Email