Uwaga Stowarzyszenia zwykłe!

18 lipca 2018

W ramach bieżącej współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi posiadającymi siedzibę na terenie ww. powiatu mającej charakter formalno-prawny, niniejszym wskazuje się, iż stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed dniem 20 maja 2016 r. i nie dopełniły w terminie do 20 maja 2018 r. obowiązku prawnego wynikającego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), tj. nie podjęły czynności formalnych w celu dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Polickiego, po tej dacie zostały rozwiązane z mocy prawa.

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z panią Małgorzatą Ligęza, Podinspektorem w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach (nr tel. 91 43 28 143; e-mail: ligeza@policki.pl) lub panią Edytą Rudecką Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach (nr tel. 91 43 28 116; e-mail: rudecka@policki.pl).

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email