Oficjalne otwarcie Dziennego Domu Senior-WIGOR

23 czerwca 2016

20 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach. Wśród licznie przybyłych na tą uroczystość gości był reprezentant Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz kierujący instytucjami pomocy społecznej działającymi na terenie powiatu.

W gronie gości nie zabrakło również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych osób, które od początku podjęcia przez powiat koncepcji utworzenia Domu byli w nią zaangażowani, doradzali i pomagali na co dzień w działaniach, które były niezbędne do wykonania, aby inicjatywa ta znalazła swój pozytywny finał.

Gospodarzami spotkania był Zarząd Powiatu w Policach oraz Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” – organizacja prowadząca Dom na zlecenie powiatu.

Najcenniejszym faktem była jednak obecność samych Seniorów i towarzyszących im rodzin oraz bliskich. Placówka bowiem działa od 1 czerwca, oferując szerokie wsparcie i pomocy dla pierwszych swoich podopiecznych – 10 seniorów będących mieszkańcami Gminy Police.

W czasie uroczystych przemówień ze strony gospodarzy nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania tego miejsca.

- Otwarcie Dziennego Domu Senior-WIGOR to owoc wspólnych starań wszystkich gmin i powiatu polickiego - mówiła Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Ryszard Budzisz Prezes Stowarzyszenia „Złoty Wiek” zapewniał wszystkich obecnych, że podjęcie się przez organizację prowadzenia Domu nie jest rzeczą przypadku. Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie w działalności w sferze pomocy społecznej, realizuje szereg inicjatyw w tym zakresie i przede wszystkim prowadzi tego typu i podobne placówki na terenie regionu. Stąd też poczucie satysfakcji i jednocześnie nowe wyzwanie dla organizacji, aby tak prowadzić policki dom dla seniorów, by przynosiło to jak najlepsze korzyści i spełniało oczekiwania zarówno uczestników, jak i ich rodzin.

Swoje słowa uznania i podziękowania dla podjętej inicjatywy wyraził również Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.

- Niezwykle ważne i cenne jest, aby samorząd zauważał i odpowiednio reagował na potrzeby wszystkich mieszkańców powiatu. Tak też się stało w tym przypadku, gdy mając świadomość potrzeby stworzenia domu pobytu dla osób starszych, władze podjęły i zrealizowały inicjatywę, której wymiernym efektem jest dzisiejsze otwarcie Dziennego Domu Senior-WIGOR – wskazał Cezary Arciszewski.

Dopełnieniem otwarcia placówki było uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele lokalnych samorządów przy udziale prezesa stowarzyszenia. Nie zabrakło też akcentu istotnego dla Domu, którego dokonał ks. kan. dziekan Waldemar Gasztkowski poświęcając jego pomieszczenia. W trakcie uroczystości przybyli goście mieli również okazję posłuchać koncertu muzycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej „Tosca” w Policach. 

Spotkanie zakończyło się słodkim tortem i „domowym” poczęstunkiem dla wszystkich gości.

Dzienny Dom Senior-WIGOR w Policach działa już w swoim codziennym rytmie. Placówka znajduje się przy ul. Korczaka 17. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 486 59 81.

Placówka dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami dla seniorów.

Wszelkie informacje o naborze do niej są dostępne w samej placówce lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (kontakt z Anną Zaśko tel. 91 317 02 28 wew. 207) oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach pod numerami telefonów 91 43 28 143 i 91 43 28 116.

Fotogaleria

Tekst: Edyta Rudecka/Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Agnieszka Rychlik/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Informacji i Promocji

Drukuj Drukuj Email Email