Oferta realizacji zadania publicznego w celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Stowarzyszenie Klub Biegowy „DZIK”

2 sierpnia 2023

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt. ,,DZIKI WEEKEND 2023”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  oferty, o której mowa powyżej, tj. w terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (II piętro, pokój nr 220), nr telefonu kontaktowego 91 43 28 148 lub, adres poczty e-mail: maciejczyk@policki.pl

Oferta realizacji zadania publicznego w celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Stowarzyszenia Klub Biegowy „DZIK” 299 kB (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email