Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Aktywizacja i integracja środowisk senioralnych oraz osób niepełnosprawnych”

22 czerwca 2023

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Aktywizacja i integracja środowisk senioralnych oraz osób niepełnosprawnych”.

Oferta złożona przez ww. organizację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa powyżej, tj. do dnia 29 czerwca 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące tejże oferty.

Uwagi należy zgłaszać ustnie lub pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pokój nr 19), nr telefonu kontaktowego (91) 43 28 156, adres poczty e-mail: nowak@policki.pl.

Oferta Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach 280 KB(pdf-skan)

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email