„Partycypacja obywatelska młodzieży – warta czy nie warta zachodu?”

21 marca 2024

Sześć osób siedzących przy stołach

W środę 20 marca odbyła się transgraniczna debata międzypokoleniowa pod hasłem "Partycypacja obywatelska młodzieży - warta czy nie warta zachodu?".

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu "Dwa powiaty, dwa narody, jeden region" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG VIA, w związku z jubileuszem 25-lecia współpracy polsko-niemieckiej obu powiatów: Powiat Policki i Powiat Vorpommern-Greifswald.

Uczestników debaty przywitał Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatowych, młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Loecknitz.

Uczestnikami debaty byli między innymi: Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Pełnomocnik ds. spraw współpracy międzynarodowej Powiatu Vorpommern-Greifswald Martin Hanf, były Dyrektor Wydziału ds. Młodzieży Powiatu Vorpommern-Greifswald Gerd Hamm, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Mateusz Rożalski, Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz Lennart Pfeifer, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży Marcin Głuszyk, Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agata Jarymowicz i Przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych jako Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Sofiia Galajda.

Spotkanie było okazją do dyskusji na takie tematy jak:

  • Jakie perspektywy przed młodymi ludźmi z Polski i z Niemiec otwiera edukacyjna współpraca transgraniczna?
  • Jak młodzi ludzie korzystają z tych perspektyw - kwestie edukacyjne, czy może także związane z kulturą, relacjami czy może pracą docelowo po stronie niemieckiej?
  • Jak wygląda codzienna integracja młodych ludzi na pograniczu polsko-niemieckim? Jak udaje się pokonać te bariery i czy tak naprawdę one istnieją?
  • Jak wygląda funkcjonowanie polsko-niemieckiej szkoły? Trochę o historii, rozwoju i bieżącej działalności
  • Od czego zależy zaangażowanie młodych ludzi - czy czują, że ich postulaty są wysłuchiwane przez dorosłych, a potem realizowane?
  • Czy młodzież w Polsce i w Niemczech ma ambicje, by współdecydować o sprawach, które ich dotyczą?
  • Jak powinno wyglądać pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej młodych ludzi?
  • Czy są przykłady doświadczeń transgranicznych w tym zakresie - czego możemy uczyć się z Niemiec, a co stanowi dobry wzór z Polski?
  • Jakich tematów może dotyczyć partycypacja obywatelska młodych ludzi?
  • Czy starsi są wyrozumiali wobec potrzeb i inicjatyw młodych ludzi?

Tego dnia organizatorzy przewidzieli dla młodzieży kilka atrakcji, w tym  konkurs wiedzy o partnerskich samorządach oraz występ artystyczny w wykonaniu byłych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Transgraniczna debata międzypokoleniowa była pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Powiat Policki. Jej celem było zwrócenie uwagi na młode pokolenie na pograniczu polsko-niemieckim, które stanowi przyszłość naszego regionu.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email