Ocena potencjału turystycznego i możliwości wdrożenia produktów turystycznych w Powiecie Polickim-ANKIETA

20 maja 2023

Drewniana altana piknikowa na trasie szlaku turystycznego dla rowerów.

W związku z trwającymi pracami  nad dokumentem pn. „Koncepcja rozwoju turystyki w Powiecie Polickim”, zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny potencjału turystycznego i możliwości wdrożenia produktów turystycznych w Powiecie Polickim.

Koncepcja, która powstanie na zlecenie Powiatu Polickiego w efekcie prowadzonych prac będzie wyznaczała  dziedziny i formy przyszłego rozwoju turystyki na jego terenie, a także strategię powiązania ze sobą istniejących ofert turystycznych oraz nowe kierunki ich rozwoju.
 

 

 

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Zasoby Wydziału Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email