Obóz kajakowy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży

25 października 2017

W dniach od 01-08 sierpnia 2017 r. ośmiu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży uczestniczyło w obozie kajakowym na Pojezierzu Drawskim. 

Zakładane cele zostały osiągnięte:

Wychowankowie wyławiali dryfujące w rzekach śmieci, segregowali je zgodnie  
z zasadami recyklingu i umieszczali w specjalnych pojemnikach. Rozbudzono u chłopców zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną oraz przygotowano do swobodnego poruszania się w niej. Zostały wyrównane braki edukacyjne dotyczące środowiska przyrodniczego i podniesienia poziomu wiedzy ekologicznej.

Zakres realizowanego zadania oraz krótki opis jego wykonania:

  • Zorganizowano spływ kajakowy i wdrożono do aktywnego wypoczynku
  • Przeprowadzano pogadanki na temat: Parków Narodowych w Polsce, jezior rynnowych (kiedy powstały dane jeziora, o czystości wody, zasadach zachowania czystości podczas wyjazdów w plener), ochrony środowiska i segregacji śmieci, flory i fauny w Drawieńskim Parku Narodowym, zachowania się w ścisłym rezerwacie przyrody
 - Poznanie środowiska przyrodniczego Drawy i Korytnicy,  odwiedzenie ciekawych miejsc min. Drawieńskiego Parku  Narodowego
 - Zorganizowano zajęcia dydaktyczne w miejscach cennych przyrodniczo (ścieżki edukacyjne, głazy narzutowe, starodrzewy), zakupiono aparat fotograficzny, lornetkę oraz nagrody na konkurs (5 szt. pendrive) 
w celu jeszcze większego zapoznania i upamiętnienia widzianych obiektów, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na temat fauny i flory o środowisku wodnym rzeki Drawy i Korytnicy.


Opis osiągniętych rezultatów

Podczas pobytu na obozie nawiązana została współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną  wokół Drawy. Zasadniczym celem działania stowarzyszenia jest zrównoważony – uwzględniający zasady ochrony środowiska naturalnego – rozwój turystyki. W ramach współpracy z LOT chłopcy z ośrodka zbierali śmieci pływające w Drawie powyżej Drawna, oraz na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, oraz na rzece Korytnicy na odcinku od Starej Korytnicy do Bogdanki. Zostało napełnionych kilkanaście worów śmieciami, które już nie zalegają na brzegach czy w wodzie. Chłopcy spędzili na wodzie wiele godzin, aby zebrać jak najwięcej śmieci. W ramach podziękowania otrzymali pamiątkowe dyplomy, prezenty od dyr. DPN Pawła Bilskiego, burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej "WOKÓŁ DRAWY".

  • Dzięki możliwości spędzania czasu na łonie natury i dbania o nią, chłopcy doświadczyli innej formy spędzania czasu wolnego niż do tej pory.
  • Wyzwalanie pozytywnych zachowań np: odpowiedzialności za siebie i za innych podczas pływania, pomoc i sprzątanie podczas codziennych obowiązków (gotowanie, robienie zakupów, mycie naczyń, codzienne przygotowanie sprzętu do pływania, rozbijanie obozu itp.).
  • Stworzenie im szansy przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego ich poprawę kondycji psychofizycznej.
  • Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających 
z ich niedostosowań społecznych i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego.
  • Podniesienie jakości życia młodzieży.

Liczbowe określenie skali zadań realizowanych w ramach zadania

Projektem zostali objęci wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Trzebieży. Jest to młodzież w wieku 13-18 lat. Obóz zorganizowało dwóch wychowawców Ośrodka. Jest to drugi wyjazd zorganizowany dzięki wsparciu Powiatu Polickiego, dzięki czemu młodzież przeżyła niezapomniane chwile i wspaniałą przygodę.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Piotr Moroz, Paweł Dołęga/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email