O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy rozmawiano podczas konferencji

28 września 2016

23 września odbyła się konferencja z okazji 25-lecia podpisania "Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“.

- Cieszymy się, że „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“ jest realizowany już od 25 lat. Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim jest widoczna na każdym kroku. Wspólnie realizujemy różne przedsięwzięcia i idziemy w jednym kierunku mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i zgromadziła wielu znakomitych gości. Jako pierwsi głos zabrali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza oraz Dyrektor SGP Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik.

Bartłomiej Sochański, konsul honorowy RFN w Szczecinie poinformował, że Polska jest wśród największych partnerów handlowych RFN, eksport z Polski do Niemiec jest większy niż z Rosji do Niemiec, a stu najbogatszych dziś polskich przedsiębiorców pierwszy milion euro zarobiło w RFN.

W trakcie uroczystości odbyły się dwie dyskusje panelowe.

Uczestnicy pierwszego panelu pt. „Sąsiedzi. Jak daleko, jak blisko?” – prof. Beata Halicka (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie), prof. Brygida Helbig-Mischewski (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. Dieter Bingen (dyrektor Niemieckiego Instytutu ds. Polski w Darmstadt, Wyższa Szkoła w Zittau/Görlitz, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt) oraz Robert Ryss (naczelny redaktor Gazety Chojeńskiej) – poproszeni zostali o wskazanie potrzeb, jakie ciągle jeszcze istnieją w regionie przygranicznym.

Szukając rozwiązań na to, aby mieszkańcom wspólnego pogranicza żyło się lepiej, paneliści wskazywali, że nauka języka sąsiada już nie wystarczy, aby lepiej zrozumieć intencje sąsiadów, ale konieczna jest także nauka komunikacji międzykulturowej, że należy pozbyć się wciąż jeszcze istniejących stereotypów oraz że podstawą wszelkich działań powinna być wzajemna tolerancja dla odmienności.

W drugim panelu pod nazwą „Pogranicze polsko-niemieckie: Modelowe sąsiedztwo. Edukacja ponad granicami” udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych – powiatowych: Beata Chmielewska – Członek Zarządu Powiatu Polickiego i Jörg Hasselmann – wicestarosta Powiatu Vorpommern-Greifswald, gminnych: Sandra Nachtweih – Burmistrz Pasewalku i Frank Gotzmann - dyrektor urzędu gminnego w Gartz, placówek oświatowych: Agata Jarymowicz – dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Regina Metz – dyrektor EDPG w Löcknitz oraz Katarzyna Werth - mieszkanka pogranicza i Edward Orłowski przedsiębiorca z Ramin.

Spotkanie jubileuszowe było świetną okazją do wspólnego świętowania przez polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub instytucje, które rozpoczęły współpracę po jego podpisaniu. Zbudowały one na przestrzeni lat głębokie zaufanie potrzebne do współdziałania na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich obszarach życia społecznego.

Uczestnicy dyskusji z dumą prezentowali wspólne dokonania, ale wskazywali także na problemy i potrzeby, z którymi wciąż mają do czynienia. W wypowiedziach rozmówców wielokrotnie pojawiała się konieczność przeprowadzania kompatybilnych działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych – od przedszkolaków aż do seniorów.

Część oficjalną uroczystości zakończyła prezentacja filmu pt. „20 lat razem”, zrealizowanego przez Telewizję Police z okazji ubiegłorocznych obchodów 20-lecia współpracy szkół partnerskich ZS i EDPG, a także okolicznościowa wystawa „Oblicza sąsiedztwa w Euroregionie Pomerania” ukazana na tle historii po podpisaniu Traktatu.

- Zasadniczym celem konferencji było wskazanie zmian, które nastąpiły w ciągu 25 lat obowiązywania Traktatu oraz to co udało się zrealizować na pograniczu polsko-niemieckim. Kolejnym celem konferencji było wywnioskowanie co można zrobić, aby w przyszłości było jeszcze lepiej. To nasze wspólne spotkanie pokazało także współpracę naszych szkół, która jest chyba najważniejszym elementem całej współpracy obu powiatów oraz wystawę pokazującą tło historyczne, od 1991 roku, kiedy Traktat został podpisany, aż do dzisiaj – podsumowała konferencję Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Wydział Edukacji i Kultury

Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji

Drukuj Drukuj Email Email