Nowe zasady w sprawie procedury ustalania dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polickiego w 2024 r.

12 stycznia 2024

W związku z nowelizacją art. 94 ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Polickiego przystąpił do procedury ustalania dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polickiego w 2024 r.

W związku z powyższym do dnia 31 stycznia 2024 r. apteki oraz punkty apteczne w Powiecie Polickim mają obowiązek przekazać Zarządowi Powiatu w Policach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail kancelaria@policki.pl, kielczewski@policki.pl, traugot-rymarek@policki.pl, informacji o aktualnych godzinach pracy na rok 2024, w celu ustalenia harmonogramu dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej.


Nowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polickiego w 2024 r. będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie uchwały Zarządu Powiatu w Policach, ustalającej dyżury w porze nocnej i w dni wolne od pracy.

Tekst: Emila Traugot-Rymarek, Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email