Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!

28 stycznia 2022

Plakat akcji biały nnapis Utraciłeś dokumenty?Pod nim na czerwonym pasku biały napis zastrzeż je w banku. Tło ciemne i postać w kapturze.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku!

Rozpoczyna się kolejny, XV etap Kampanii Dokumenty Zastrzeżone, prowadzonej przez Związek Banków Polskich, do której zapraszane są wszystkie banki. Realizowane działania obejmą cały 2022 rok.

Celem projektu jest uświadomienie Polakom, że trzeba zastrzegać w bankach utracone dokumenty tożsamości. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży oraz czy są to dokumenty klienta któregoś z banków czy osoby, która z ich usług nigdy nie korzystała.

Projekt rozpowszechnia informacje o Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informuje o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Kampania ta to nie tylko istotny projekt związany z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa banków i ich klientów, ale także ważne i bardzo pozytywnie odbierane przedsięwzięcie społeczne, dbające o całą gospodarkę i każdego Polaka. 

Materiały informacyjne, o tym dlaczego, jak i gdzie osoby poszkodowane mogą zastrzec utracone dokumenty tożsamości można pobrać również w formie papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Lista banków

Kroki, które należy wykonać:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.

Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu.

Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl

Informator: Jak zachować się w razie utraty dokumentów-pdf (837 KB)

 

Źródło i Grafika: Związek Banków Polskich/red. Agnieszka Rychlik-Bakalarz Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email