Nabór do Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok

13 listopada 2020

Zdjęcie przedstawia napis dotyczący programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do Programów Ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2021 rok. Wnioski można składać do 30 listopada.

Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego:
„Groby i cmentarze wojenne w kraju” (budżet 4 600 000 zł) oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” (budżet 2 300 000 zł).

O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad miejscami pamięci jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe, a także ich osoby prawne.

Nabór do programów zakończy się 30 listopada br.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada br. będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych z możliwością ich poprawy.

W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 PLN do 300 000 PLN. 

"Groby i cmentarze wojenne w kraju"

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń

Szczegółowe informacje do tego programu są przedstawione pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju2.

"Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Szczegółowe informacje do tego programu są przedstawione pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju2

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-i-projekty/red. Agnieszka Jaguszewska Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email