Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego

6 lipca 2023

Informujemy, że do dnia 31 sierpnia br. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego, który jest wyróżnieniem za promowanie wiedzy, aktywnej postawy sportowej, naukowej, społecznej lub twórczej wśród uczniów. Tytuł może otrzymać uczeń lub absolwent, który wyróżnił się w roku szkolnym 2022/2023 spektakularnym osiągnięciem. Kandydata do tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego może zgłosić każdy, kto wypełni wniosek oraz złoży go osobiście w zamkniętej kopercie w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach lub prześle w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, z dopiskiem - „Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2022/2023”. Przyznanie niniejszego tytułu wiąże się z otrzymaniem nagrody rzeczowej podczas sesji Rady Powiatu w Policach. Szczegóły wyboru Lidera znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polickiego

Wzór wniosku o przyznanie tytułu Młodzieżowego Lidera Powiatu Polickiego 795 kB (pdf)

Więcej informacji można uzyskać również pod numerem telefonu: 91 43 28 149.

Tekst: Aleksandra Szubert, Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Drukuj Drukuj Email Email