Mieszkania socjalne w Gminie Dobra

1 lipca 2016

29 czerwca w Grzepnicy zostały przekazane pierwsze w Gminie Dobra, nowo wybudowane lokale socjalne. O przydziale mieszkania zdecydowała Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dobra do przydziału mieszkania komunalnego w składzie: Krystyna Ryszkiewicz, Joanna Wadas-Spyra, Halina Sromek, Mariusz Lindner, Wioletta Czarnota.

Nowi użytkownicy mieszkań z uśmiechem na twarzy podpisywali umowy najmu i odbierali klucze do swoich mieszkań.

Podczas oficjalnego otwarcia, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali nowi użytkownicy lokali, Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Irena Ziental, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Ryszkiewicz oraz Sołtys Grzepnicy Arkadiusz Król.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją wyniosła łącznie 322.000 złotych.

30 stycznia 2015r. otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Autorem projektu tej inwestycji był mgr. inż. arch. Tomasz Kuriański. Natomiast wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została firma LIK-BUD Kazimierz Palacz Spółka Jawna.

Mamy nadzieję, że nowe lokale będą początkiem lepszego życia jego mieszkańców.

Wójt Gminy Dobra

Tekst i Foto: dobraszczecinska.pl

Drukuj Drukuj Email Email