Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia 2023

22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Wierzący, Wolni, Obecni. W tle plakatu widoczna jest twarz, którą oświetla jaskraworóżowe światło, tło jest czarne.

22 sierpnia po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. w odpowiedzi na niepokojący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Problem prześladowań dotyczy przedstawicieli różnych wyznań, ale większość z nich stanowią chrześcijanie.

Według najnowszego raportu organizacji Open Doors na wyjątkowo ciężkie prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln chrześcijan, co oznacza, że represjom podlega 1 na 7 chrześcijan na całym świecie. Jako znamienne dla minionego roku odnotować należy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie wojska agresora na wielką skalę niszczą świątynie i miejsca kultu, a także prześladują duchownych. Również w Polsce sytuacja osób wierzących może budzić niepokój – w opracowanym przez Laboratorium Wolności Religijnej raporcie podsumowującym stan wolności religijnej w Polsce w 2021 roku odnotowanych zostało 130 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan dokonanych tylko w naszym kraju.


Podobnie jak w latach poprzednich, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Jest to ważny aspekt działalności, ukierunkowanej przede wszystkim na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Poprzez edukację i kształtowanie dobrych postaw, można zapobiec wszelkim szkodliwym działaniom wymierzonym w osoby wierzące. Laboratirum Wolności Religijnej dąży do uczynienia sfery publicznej wolną od nienawiści motywowanej różnicami w światopoglądzie religijnym i otwartą dla osób wierzących − by mogły swobodnie uczestniczyć w życiu społecznym w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami i bez obawy o wykluczenie.

Więcej o celach projektu, działalności i dotychczasowych obchodach MDUOAP na stronie Labolatorium Wolności Religijnej.

Źródło: Labolatorium Wolności Religijnej

Drukuj Drukuj Email Email