Magia Świąt w Powiecie Polickim

22 grudnia 2016

Kolorowe iluminacje świetlne w witrynach sklepowych, przystrojone ulice, ogrody i budynki, to wszystko zwiastuje nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. W tym szczególnym okresie odbywają się liczne wydarzenia o tematyce świątecznej, począwszy od koncertów, kiermaszów i jarmarków, po spotkania wigilijne w sołectwach, radach osiedlowych, czy innych organizacjach działających na rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego. W część z tych wydarzeń angażuje się również samorząd powiatowy.

  • Cieszymy się, że na terenie Powiatu Polickiego działają tak prężnie lokalne społeczności. Nie sposób wszystkich wymieniać, ale jesteśmy dla nich pełni uznania. Staramy się w miarę naszych możliwości uczestniczyć w wydarzeniach, które organizują, a zarazem je wspierać, szczególnie w przypadkach, gdy są one dedykowane osobom starszym, samotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, ale również najmłodszym  - mówi Andrzej Bednarek Starosta Policki.

Z magią świąt wiążą się również wydarzenia organizowane przez placówki oświatowe Powiatu Polickiego. 14 grudnia br. w kościele w Tanowie odbyła się już IX edycja Integracyjnego Koncertu Kolęd „Zaśpiewajmy Jezusowi”. We wspólnym kolędowaniu wzięły udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych Powiatu Polickiego i Szczecina. Organizatorem koncertu był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Nastrój świąteczny zapanował także w Starostwie Powiatowym w Policach, dzięki wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Domu Dziecka w Policach, Domu Dziecka w Tanowie, Randow Schule z Löknitz oraz Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Trzebieży, którzy przybyli w dniu 8 grudnia br. do urzędu na wspólne kolędowanie i ozdabianie choinek.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w Starostwie Powiatowym w Policach zorganizowano świąteczne spotkanie z proboszczami parafii funkcjonujących na terenie powiatu polickiego.

Nie zabrakło również Betlejemskiego Światła Pokoju, przyniesionego do siedziby Powiatu Polickiego przez I Tanowską Drużynę Harcerską "Sokoły" z 28 Szczepu Ognia w Policach.

Fotogaleria

Tekst i foto główne: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/ Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email