LXIV sesja Rady Powiatu w Policach

6 maja 2024

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

30 kwietnia odbyła się LXIV sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego, radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz podjęli uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2024 – 2035,
  • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Powiatu Polickiego,
  • w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach oraz likwidacji albo włączenia szkół wchodzących w jego skład do innego zespołu,
  • w sprawie utworzenia i włączenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Przemysłu Chemicznego w Policach do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  • w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Ponadto wysłuchano „Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025 oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w 2023 roku”.

Porządek obrad LXIV sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LXIV sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email