List otwarty w sprawie Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina

30 kwietnia 2021

List otwarty

Rozwój terenów inwestycyjnych, bezpieczeństwo, szybki czas dojazdu, dostępność komunikacyjna oraz poprawa jakości powietrza – to najważniejsze argumenty przemawiające za budową Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. 

Aby projekt został zrealizowany, ważna jest współpraca z podmiotami realizującymi inwestycję. Szczecin zapowiada walkę o wprowadzenie zadania do Krajowego Planu Odbudowy i namawia do tego inne samorządy z obszaru metropolitalnego.

Wspólnie za obejściem

Wspólnie z Powiatem Polickim i gminami: Police, Dobra, Kołbaskowo i Goleniów, a także Samorządem Województwa od ponad 10 lat Szczecin zabiega o tę kluczową dla rozwoju metropolii inwestycję. Na czerwiec bieżącego roku GDDKiA zapowiedziała ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji. Samorządowcy zapowiedzieli wsparcie i udział w pracach związanych z projektowaniem obejścia. Na początek Szczecin zaprasza do poparcia dla inicjatywy wpisania Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina do Krajowego Planu Odbudowy, który obecnie jest przygotowywany. Miasto zapowiada też, że będzie planować i realizować własne inwestycje drogowe, które mogą być uzupełnieniem układu dojazdowego obejścia.

Dlaczego potrzebujemy obejścia

Bez wątpienia budowa Zachodniego Obejścia Szczecina to projekt, który w znaczący sposób przyczyni się zwiększenia dostępności transportowej terenów inwestycyjnych w Szczecinie oraz gminach Police, Kołbaskowo, Dobra i Goleniów oraz usprawni transport drogowy do infrastruktury portowej. Inwestycja skróci czas dojazdu w kierunku morza a dzięki wyprowadzeniu ciężkiego ruchu z centrum Szczecina, w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo oraz jakość powietrza. 

Jak Szczecin przygotowuje się do inwestycji

Miasto będąc świadome korzyści jakie z sobą niesie powstanie Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina, podtrzymuje deklarację o dalszej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za cały proces inwestycyjny. Realizacja tak ambitnego projektu, wymaga dostosowania układu drogowego w granicach samego miasta. Szczecin zrealizował już, realizuje oraz planuje inwestycje, które mają uzupełniać układ dojazdowy do obejścia, te projekty to: 

  • III etap Trasy Północnej;
  • Przebudowa ul. Przęsocińskiej;
  • Przebudowa ul. Modrej i Koralowej;
  • Obwodnica Wołczkowa;
  • Kolejne etapy przebudowy ul. Szafera;
  • Przebudowa torowiska i układu drogowego do Mierzyna do granicy z Gminą Dobra;
  • Układ drogowy “Obwodnicy Śródmiejskiej”.
  • Węzeł Głębokie;
  • Dostosowanie układu komunikacyjnego w ramach budowy drogi DK 10 poza Szczecin w kierunku Lubieszyna – Gmina Miasto Szczecin jest gotowa sfinansować część zadania dla fragmentu leżącego w granicach administracyjnych Miasta.

Szczecin ponadto już dziś zapowiada gotowość do włączenia ronda Hakena, do budowanej przez GDDKiA obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Tekst i Foto: Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email