LII sesja Rady Powiatu w Policach

3 kwietnia 2023

Obrady sesji Rady Powiatu w Policach

31 marca odbyła się LII sesja Rady Powiatu w Policach.

Na początku obrad, radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej 20 marca ś.p. dr n. med. Marii Ilnickiej-Mądry.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego, wręczono nagrody "Postawa godna naśladowania" przyznawane przez Starostę Polickiego Andrzeja Bednarka. 

Więcej informacji o przyznanych wyróżnieniach

Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz podjęli uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok,
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego,
  • w sprawie wystąpienia Powiatu Polickiego z Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej w Pyrzycach,
  • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania,
  • w sprawie zmiany przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach.

Ponadto podczas marcowej sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2022 rok” wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, „Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027” oraz „Sprawozdanie z wykonania w roku 2022 zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024”.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 kwietnia.

Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email