Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

1 września 2022

Drukuj Drukuj Email Email