Konkurs Razem Możemy Więcej. Edycja 2024

12 lutego 2024

kolorowe dłonie wyciągnięte w geście wspólnych działań

Powiat Policki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2024” organizowanego w ramach VII Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania
społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów prowadzących aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Pokażmy wszystkim co cennego i ciekawego udało się Wam zrealizować i z czego Jesteście najbardziej dumni.

Tegoroczna edycja konkursu odnosi się do dzialalności podejmowanej
w latach 2022–2023 i dotyczy następujących kategorii:

  1. Działania warte naśladowania
  2. Osobowość roku
  3. Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej
  4. Inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poprzez składanie zgłoszeń w terminie do dnia 20 lutego 2024 r.

Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, przesyłając 
go pocztą lub dostarczając osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Spraw Obywatelskich, Tanowska 8, 72-010 Police

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszeniowy konkurs Razem Możemy Więcej Edycja 2024 125 kB (doc)

Regulamin konkursu Razem Możemy Więcej Edycja 2024 218 kB (pdf)

Dodatkowe informacje na temat konkurs można uzyskać pod
nr tel. 91 43 28 116 (kontakt z Panią Edytą Rudecką) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas VII Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, którą zaplanowano na 15 marca 2024 r.

Na gali zostaną zaprezentowane m.in. sylwetki osób i organizacji pozarządowych oraz inicjatywy warte naśladowania zgłoszone w ramach ogłoszonego konkursu. Będzie to również czas na złożenie podziękowań i wyrażenie uznania, a także wręczenie nagród i wyróżnień, dla wszystkich którzy swoja postawą i zaangażowaniem przyczyniają się do realizacji cennych działań na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając tym samym aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Szczegóły organizacyjne dotyczące tej uroczystości zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Tekst: Edyta Rudecka/ Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Zdjęcie: Pixabay

Drukuj Drukuj Email Email