Konferencja szkoleniowa – prawo budowlane-wyzwania, problemy, dobra praktyka

23 września 2021

Stawiamy czy burzymy mury ?

– prawo budowlane –

wyzwania, problemy, dobra praktyka

zapraszamy

na konferencję szkoleniową

pod patronatem Starosty Polickiego

29 września 2021 r. godz. 9:00-15:00

miejsce: sala konferencyjna Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ul. Siedlecka 6 w Policach)

której celem jest promocja świadomych, bezpiecznych, zgodnych z przepisami prawa budowlanego, działań usprawniających procesy inwestycyjno-budowlane na terenie powiatu polickiego.

 

W trakcie konferencji zostaną przedstawione praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji, sprawowania nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego i zakończenia budowy. Ponadto,  omówione będą również problemy wynikające ze zmiany przepisów dotyczących przygotowania oraz realizacji procesu inwestycyjnego.

Udział w konferencji pozwoli przybliżyć  jej uczestnikom krok po kroku etapy przebiegu procesu inwestycyjnego oraz wpłynąć na usprawnienie i przyspieszenie obowiązujących procedur uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy  zakończenia robót budowlanych.

 

Uczestnicy konferencji uzyskają od pracowników organu administracji architektoniczno-budowlanej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Policach  oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach informacje jak rozwiązywać problemy pojawiające  się w procesie inwestycyjnym.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy, inwestorów, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników urzędów gmin, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Program konferencji - Program konferencji157 KB (pdf)

Termin zgłoszenia udziału do 24 września br.

na adres e-mail: konferencja@policki.pl 

(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, stanowisko- pełnioną funkcję, nazwę instytucji, telefon kontaktowy)

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

(liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń)

 

Uczestnicy konferencji w związku z pandemia Covid-19 są zobowiązani do zachowania reżimu  sanitarnego oraz do stosowania przepisów sanitarnych aktualnych na dzień wydarzenia.

Organizator Konferencji: Starostwo Powiatowe w Policach/Wydział Informacji i Promocji (tel. 91-4328-139)

UWAGA !

W trakcie konferencji będą robione zdjęcia i ujęcia filmowe. Uczestnictwo   w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie głosu  i wizerunku uczestnika w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących ww. wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email