Konferencja dot. bezpiecznej mobilności osób niepełnosprawnych

16 kwietnia 2018

13 kwietnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach odbyła się konferencja pt. "Bezpieczna mobilność osób niepełnosprawnych podstawowym elementem adaptacji społecznej i zawodowej".

Wydarzenie poświęcone było adaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz edukacji komunikacyjnej, która jest podstawą do ich samodzielności. Zaprezentowano również planowaną na terenie ośrodka inwestycję, jaką jest miasteczko ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych.

Za wyjątkowością tego obiektu przemawia jego szczególny charakter, nie tylko o wymiarze lokalnym, ale również regionalnym. Projekt zakłada wydzielenie specjalnego toru przeszkód, spełniającego wymagania Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa dla uczniów szkół specjalnych.  Miasteczko ma być miejscem służącym nie tylko nauce bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, ale także terapii ruchowej oraz integracji. Poprzez naukę i zabawę pozwoli osobom z dysfunkcjami w społeczeństwie rozwinąć dotychczas posiadane zdolności komunikacyjne, a także nabyć nowe.

Uczestnikami piątkowej konferencji  byli zarówno przedstawiciele samorządów, placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu polickiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach we współpracy z Powiatem Polickim.

Równolegle do konferencji na terenie ośrodka odbywał się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego uczestnicy mieli okazję pokibicowania rywalizującej w zawodach młodzieży oraz pogratulowania wyników.

Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Policach we współpracy m.in. z SOSW nr 1 w Policach i Powiatem Polickim.

Nagrody w turnieju zostały ufundowane przez samorząd powiatowy, samorządy gminne oraz prywatnych sponsorów.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email