Komunikat Zarządu Powiatu w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

29 lutego 2024

Komunikat Zarządu Powiatu w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Drukuj Drukuj Email Email