Komunikat Zarządu Powiatu w Policach

24 sierpnia 2017

Wychodząc naprzeciw postulatom Mieszkańców Polic reprezentowanych m.in. przez parafię, rady osiedlowe oraz samorząd gminny i służby, Zarząd Powiatu w Policach informuje o planowanej zmianie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach.

W pierwszej kolejności zmieniona zostanie organizacja ruchu na parkingu znajdującym się wzdłuż kościoła należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Kazimierza w Policach. Z dniem 26 sierpnia 2017 r. ograniczona zostanie możliwość parkowania pojazdów osobowych do 2 godzin w godzinach od 7:00 do 21:00. Część parkingu zostanie przeznaczona ponadto dla autobusów wycieczkowych, gdzie zostanie umożliwiony wjazd i ich postój do 2 godzin.

Pozostałe zmiany w organizacji ruchu planowane do wprowadzenia w II etapie, tj. do dnia 15 września 2017 r.  są czysto porządkowe i mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz uzupełnić i dostosować istniejącą organizację ruchu do obowiązujących przepisów.

Zarząd Powiatu w Policach   

 

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email