Komunikat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

20 kwietnia 2021

Informujemy, że została przywrócona dostępność aplikacji GEO-INFO i.EGiB, i.Kerg oraz i.Komornik udostępnianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru na dedykowanym do tego celu łączu internetowym.
Wszystkie aplikacje działają prawidłowo.
 
Strona Wydziału http://wgkik.policki.pl  również działa docelowym łączu internetowym.

Drukuj Drukuj Email Email