Komunikat Starosty Polickiego

13 marca 2020

POWIAT POLICKI

KOMUNIKAT

STAROSTY POLICKIEGO

z dnia

13 marca 2020 r.

w sprawie: tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Działając na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294):

informuję, iż

  • od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego;
  • w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail), po spełnieniu prze te osoby warunków, o których mowa poniżej.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) winna:

  • w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod numer telefonu 91 43 28 143, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00
  • a następnie przesłać na niżej wymieniony adres: ligeza@policki.pl lub rudecka@policki.pl w formie skanu lub zdjęcia, wniosek wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą dotycząca danych osobowych, którego wzór zamieszczony został na stronie policki.pl (patrz: po prawej stronie ekranu Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego). W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod wyżej podanym numerem telefonu.

 Starosta Policki

Andrzej Bednarek

Wzór wniosku - plik do pobrania

Drukuj Drukuj Email Email