Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie

7 grudnia 2023

Kuna w trawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2019.2161 t.j z późn. zm.) należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie każde padłe oraz powypadkowe zwierzęta wolnożyjące z rodziny Mustelidea (łasicowate, kunowate) a mianowicie łasice, kuny, wydry, borsuki, tchórze oraz jenoty.

W/w zwierzęta należy dostarczyć bezzwłocznie do tutejszego inspektoratu lub poinformować o dokładnej lokalizacji zwłok takiego zwierzęcia.

 

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie

Foto: pixabay

Drukuj Drukuj Email Email