Kolejne spotkanie robocze dotyczące współpracy Grupy Azoty Police z Powiatem Polickim

15 grudnia 2021

Spotkanie robocze w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach

13 grudnia w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące współpracy Grupy Azoty Police – największego lokalnego pracodawcy z Powiatem Polickim, a w szczególności z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w obszarze wspólnego kształcenia zawodowego.

Spotkanie poprowadziła Ewa Chmielewska - pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym oraz Robert Naklicki - Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania.

Powiat Policki był reprezentowany przez Beatę Chmielewską – Członka Zarządu Powiatu w Policach oraz Agnieszkę Bąk – Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Od ponad 5 lat Grupa Azoty współpracuje z Zespołem Szkół w Policach w zakresie kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej. Wspólna oferta kształcenia ma zostać wzbogacona o kształcenie w ramach szkoły branżowej 1 stopnia uczniów w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego, a w kolejnych latach także w innych zawodach ważnych dla naszego regionu, m. in. elektryk, automatyk, mechatronik.

Uczniowie, którzy zdecydują się podjąć kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego jako pracownicy młodociani realizować będą praktyczną naukę zawodu na różnych stanowiskach pracy w Grupie Azoty Police. Kształcenie ogólne odbywać się będzie w Zespole Szkół w Policach, a kształcenie zawodowe teoretyczne uczniowie zrealizują w formie miesięcznych kursów zawodowych.

W trakcie spotkania ustalono harmonogram prac, mających na celu uruchomienie takiej możliwości kształcenia na potrzeby Grupy Azoty Police.

Kolejne spotkanie planowane jest na przełomie stycznia i lutego.

Tekst: Agnieszka Bąk/Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email