KLUB OPIEKUNA osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych

10 lutego 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej informuje o rozpoczynającym się projekcie pt. „KLUB OPIEKUNA osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych”.

Klub Opiekuna to cykliczne spotkania grupy wsparcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, których celem jest udzielenie profesjonalnej pomocy doradczej, terapeutycznej i edukacyjnej opiekunom osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Klub Opiekuna oferuje:

  • bezpłatne zajęcia,
  • poprawę i wzmocnienie kondycji psychicznej poprzez udział w spotkaniach z psychologiem,
  • wyposażenie w podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • wzmocnienie kondycji fizycznej poprzez zajęcia rehabilitacyjne,
  • towarzyszenie osobie przewlekle chorej podczas udziału jego opiekuna w zajęciach.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach przy ul. Bankowej 11fgh/5 w poniedziałki i środy od 16 do 18, tel. 739-064-535.

Plakat-Harmonia

Drukuj Drukuj Email Email