Koronawirus – przydatne informacje, zasady postępowania

Obrazek pokazuje numer telefonu na infolinię 800190590

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju w związku z pandemią koronawirusa

Od 24 października 2020 r. obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

  • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
  • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
  • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
  • ograniczenie do 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 metrów kwadratowych;
  • ograniczenie do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych w placówkach handlowych powyżej 100 metrów kwadratowych;
  • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
  • wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności;
  • wydarzenia kulturalne - do 25 proc. publiczności;
  • w transporcie publiczny zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich;
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Infolinia dla seniorów w ramach rządowego programu "Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów"

22 505 11 11

Dzwoniąc pod ww. numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię, w tym m.in. o zakupy spożywcze czy dostarczenie artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

www.wspierajseniora.pl – adres dla Wolontariuszy

Koronawirus - pytania i odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało pakiet materiałów z przydatnymi informacjami:

Pamiętajmy o tym, że najważniejszą troską każdego z nas jest teraz stosowanie zasad DDM – Dystans - Dezynfekcja – Maska oraz ograniczenie kontaktów, by uniknąć ryzyka zakażenia.

Instrukcja dezynfekcji rąk:

Dezynfekcja_rąk

Telefoniczna informacja Pacjenta- tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800-190-590

Drukuj Drukuj Email Email