Informacja Starosty Polickiego

13 marca 2018

Na podstawie art. 114 ust. 3, w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Starosta Policki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działką nr 1539/40 z obrębu Dobra, Powiat Policki, Województwo Zachodniopomorski.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ2S/00035621/2, w której jako współwłaściciel w udziale do 2/39 części ujawniona jest – Grażyna Elżbieta Kramkowska wraz z mężem. Grażyna Elżbieta Kramkowska nie żyje i nie przeprowadzono po niej postępowania spadkowego.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się spadkobiercy po Grażynie Elżbiecie Kramkowskiej, którzy wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Sprawa jest prowadzona w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach ul. Kresowa 32, 34 w Policach, pokój nr 16, telefon (91) 42 47 995.

z up. Starosty

Bożena Sołtys

Naczelnik Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj Drukuj Email Email