Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach

30 kwietnia 2021

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach

Zarządzeniem nr 14/2021 Starosty Polickiego z dnia 9 marca 2021 roku powołano członków do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach.

W związku z tym, 27 kwietnia odbyło się posiedzenie inauguracyjne, podczas którego Starosta Policki Andrzej Bednarek wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pawłem Wieczorkowskim podziękowali członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy poprzedniej kadencji i wręczyli akty powołania członkom rady nowej kadencji. Następnie dokonano wyboru na Przewodniczącego – została nim Beata Chmielewska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach.

Beata Chmielewska omówiła działania Powiatowej Rady Rynku Pracy, informując zebranych, iż Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

W dalszej kolejności Paweł Wieczorkowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sytuację na lokalnym rynku pracy wraz z bieżącą informacją na temat zadań realizowanych przez Urząd, jak również sprawozdanie z realizacji działań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.

Przedstawiono pozostałe punkty porządku obrad wraz z rozstrzygnięciami podjętymi podczas posiedzenia:

1. Pozytywnie zaopiniowano wykorzystanie środków Funduszu Pracy w 2020 r.,
2. Pozytywnie zaopiniowano plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach w 2021 roku,
3. Oceniono pozytywnie sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach uwzględniającego informację na temat stopnia i sposobu realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku pracy uczestniczyli również zaproszeni goście: Monika Przychodniak-Loga Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Marek Jankowski Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, którzy przedstawili ofertę reprezentowanych placówek, dotyczącą kształcenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2021/2022.

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach planowane jest na 18 czerwca 2021 roku.

Fotogaleria

Tekst: Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email