Inauguracja XIV roku akademickiego PUTW

8 października 2021

Starosta Policki Andrzej Bednarek przemawia na scenie, a w tle stoją Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka oraz inni goście

W czwartek 7 października Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz czternasty rozpoczął akademicki rok. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2008 roku. Słuchaczem Polickiego UTW może zostać każdy, kto zakończył działalność zawodową, pragnie aktywnie żyć i chce rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia w PUTW odbywają się podobnie jak w każdym Uniwersytecie Trzeciego Wieku - od października do czerwca z przerwą na ferie zimowe i świąteczne.

Celem działania Polickiego UTW jest przede wszystkim:

 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej, fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych,
 • aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia seniorów,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej dla seniorów,
 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 • wspieranie działań edukacyjnych ,kulturalnych ,ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
 • stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.

Cele, które założył sobie Policki UTW są realizowane m.in. poprzez: 

 • organizowanie rożnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,
 • spotkania z ludźmi nauki i kultury działających w naszym regionie, w kraju i za granicą,
 • prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej,
 • działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 • rehabilitacja zdrowotną,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, i turystyki,
 • nauka języków obcych,
 • rozwijanie kontaktów PUTW z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą

7 października po raz czternasty rozpoczęto rok akademicki. Były występy artystyczne oraz ślubowanie nowych studentów.

W imieniu mieszkańców Powiatu Polickiego Andrzej Bednarek Starosta Policki, Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach oraz Joanna Napiwodzka Wicestarosta Policki złożyli prezes PUTW Halinie Olejarnik i wszystkim studentom Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku najserdeczniejsze życzenia i wszelkiej pomyślności.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email