III posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

30 maja 2016

24 maja odbyło się III posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Podczas posiedzenia, w którym uczestniczył Starosta Policki Andrzej Bednarek, Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania procedur dotyczących realizacji w Powiecie Polickim programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przyjęto także uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2016 r. na dofinansowanie przez Powiat Policki likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim.

Zaopiniowano procedury postępowania w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w 2016 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz podjęto uchwałę w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych w 2016 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada odstąpiła od podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania kryteriów przyznawania w Powiecie Polickim dofinansowania do uczestnictwa w 7 lub 14-dniowym turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym lub rehabilitacji stacjonarnej dla osób niepełnosprawnych. Decyzja o zaopiniowaniu tych kryteriów została odłożona ze względu na problem, który pojawił się w związku ze złożoną petycją odnoszącą się do zasad przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Podczas spotkania zaproponowano, aby zorganizować wspólne spotkanie z Komisją Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Rady Powiatu w Policach celem przedyskutowania tego trudnego tematu i znalezienia jak najlepszego rozwiązania.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

źródło: Halina Michalak/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email