II runda aplikacyjna projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

29 lipca 2020

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza II rundę aplikacyjną w ramach naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin". Z oferty skorzystać mogą mieszkańcy Szczecina i powiatu polickiego.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

O projekcie

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

źródło:Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email