II posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

26 października 2022

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

W środę 26 października odbyło się 2. posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. 

Podczas posiedzenia, członkowie Rady podjęli między innymi uchwały dotyczące konsultacji projektów aktów prawa miejscowego oraz projektu Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r. 

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email